ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ท่องเที่ยวจีน จีน china ปักกิ่ง ซีอาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวประเทศจีน ประเทศจีน ทัวร์เมืองจีน



ใบอนุญาตททท. 11/4591
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2560  2017  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2560  2017  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา


ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีนราคาถูก 2560/2017 ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์จีน
เดือนมกราคม
ทัวร์จีน
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์จีน
เดือนมีนาคม
ทัวร์จีน
เดือนเมษายน
ทัวร์จีน
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์จีน
เดือนมิถุนายน
ทัวร์จีน
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์จีน
เดือนสิงหาคม
ทัวร์จีน
เดือนกันยายน
ทัวร์จีน
เดือนตุลาคม
ทัวร์จีน
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์จีน
เดือนธันวาคม


SS-ปักกิ่ง นั่งสามล้อ ลิ้มรส BBQ 5 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 17,799 บาท
สายการบิน AIR CHINA ( CA )
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
ตุลาคม 60 16-20 17,799 บาท
     
พฤศจิกายน 60 22-26 / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 17,799 บาท
     
ธันวาคม 60 06-10 18,799 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
ทัวร์จีนวันที่ 2
กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์จีนวันที่ 3
พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-THE PLACE
ทัวร์จีนวันที่ 4
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

SS-ดีสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ)
พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ซี่โครงหมูอู๋ซี
เสี่ยวหลงเปา ไก่ขอทาน, หมูตงปอ
ราคาเริ่มต้น 22,799 บาท
สายการบิน NOK SCOOT
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
ตุลาคม 60 18-22 // 19-23 22,799 บาท
     
ธันวาคม 60 09-13 22,799 บาท
     
ธันวาคม 60 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. // 29 ธ.ค. - 02 ม.ค // 25,799 บาท
  30 ธ.ค. - 03 ม.ค  
ทัวร์จีนวันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซี
ทัวร์จีนวันที่ 2
อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
ทัวร์จีนวันที่ 3
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ทัวร์จีนวันที่ 4
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-นานกิง-สนามบินดอนเมือง
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

SS-ชิงเต่า โรงเบียร์ ช้อบปิ้งถนนไท่ตง 4 วัน 3 คืน

สะพานจ้านเฉียว-ถนนอาหารพี่ฉายย่วนโบสถ์ St. Emil (ชมภายนอก) พิพิธภัณฑ์ ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน ช้อปปิ้งถนนไท่ตง พิพิธภัณฑ์ชิงเต่า เสี่ยวอี๋ซาน
โรงงานเบียร์ ถนนแปดสาย-จัตุรัส 54 ศูนย์เรือใบโอลิมปิก
ลิ้มรสเมนูพิเศษ..อาหารเยอรมัน+เบียร์สดไม่อั้น
ราคาเริ่มต้น 20,799 บาท
สายการบิน NOK SCOOT
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
ตุลาคม 60 17-20 20,799 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-ชิงเต่า
ทัวร์จีนวันที่ 2
สะพานจ้านเฉียว-ถนนอาหารพี่ฉายย่วน-โบสถ์ St. Emil (ชมภายนอก)-พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน-ร้านถ่านไม้ไผ่-ช้อปปิ้งถนนไท่ตง
ทัวร์จีนวันที่ 3
พิพิธภัณฑ์ชิงเต่า-ร้านผ้าไหม-เสี่ยวอี๋ซาน-โรงงานเบียร์ชิงเต่า
ทัวร์จีนวันที่ 4
ถนนแปดสาย-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า-ร้านไข่มุก-ชิงเต่า-สนามบินดอนเมือง
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

SS-ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน

นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซานระเบียงแก้ว
ประตูสวรรค์ เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ราคาเริ่มต้น 20,799 บาท
สายการบิน THAI SMILE (WE)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
ตุลาคม 60 20-25 // 22-27 24,799 บาท
     
พฤศจิกายน 60 10-15 // 24-29 20,799 บาท
     
ธันวาคม 60 08-13 23,799 บาท
     
ธันวาคม 60 15-20 // 22-27 20,799 บาท
     
ธันวาคม 60 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. // 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. // 32,799 บาท
  30 ธ.ค. - 04 ม.ค. // 31 ธ.ค. - 04 ม.ค.  
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ฉางซา
ทัวร์จีนวันที่ 2
ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
ทัวร์จีนวันที่ 3
ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยาพารา
ทัวร์จีนวันที่ 4
ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตู สวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว
 
ทัวร์จีนวันที่ 6
จางเจียเจี้ย-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

SS-Kunming ป้าท้อ สิบ ลี้ 4วัน 3คืน

แฟนๆซีรี่ย์จีน...ห้ามพลาด !! บุกสวรรค์ตำนานรัก
ตามรอยซีรี่ย์ดัง"สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่"
ชมทัศนียภาพสถานที่ถ่ายทำจริง อุทยายผู่เจ่อเฮย
งดงามดังสรวงสวรรค์ ทั้งทะเลสาบและภูเขา ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
ตุลาคม 60 20-23 15,999 บาท
     
พฤศจิกายน 60 16-19 14,999 บาท
     
ธันวาคม 60 02-05 15,999 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ-คุนหมิง-อำเภอป่าหิน
ทัวร์จีนวันที่ 2
อำเภอป่าหิน-ผู่เจ่อเฮย-อุทยานผู่เจ่อเฮย-ล่องเรือชมทะเลสาบ-ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม-ถ้ำคบเพลิง-สระบัว
ทัวร์จีนวันที่ 3
ผู่เจ่อเฮย-ป่าหินดำ-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง-ร้านหยก
ทัวร์จีนวันที่ 4
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดหยวนทง-ร้านใบชา-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

ZG-PVG03 THE SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จาก SKY WALK
บนหอไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว
“ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง
และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี
ราคาเริ่มต้น 13,777 บาท
สายการบิน Air Asia x
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
กันยนยน 60 01-05 // 06-10 // 13-17 // 15-19 // 20-24 13,777 บาท
     
ตุลาคม 60 11-15 // 18-22 // 25-29 15,777 บาท
     
ตุลาคม 60 19-23 // 21-25 18,777 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีนวันที่ 2
เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ทัวร์จีนวันที่ 3
หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ทัวร์จีนวันที่ 4
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก Sky Walk – ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

ZG-PVG02 SHANGHAI WONDERLAND 5D3N

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา
ตื่นใจกับแสง สี เสียง ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว
เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง
ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูน้ำแดง
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
สายการบิน Air Asia x
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
กันยนยน 60 08-12 // 22-26 16,999 บาท
     
ตุลาคม 60 13-17 17,999 บาท
     
ตุลาคม 60 18-22 // 19-23 // 20-24 19,999 บาท
     
ตุลาคม 60 27-31 17,999 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีนวันที่ 2
เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
ทัวร์จีนวันที่ 3
เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
ทัวร์จีนวันที่ 4
เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

ZG-PEK02 PERFECTION OF BEIJING 5D3N

เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง
พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ย้อนอดีตสู่แห่งความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’
อุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน สัมผัสมนต์เสน่ห์
และความยิ่งใหญ่ของกำแพงหมื่นลี้ ณ ด่านจียงกวน
ช้อปปิ้งจุใจ ณ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
และตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร
ราคาเริ่มต้น 14,777 บาท
สายการบิน HAINAN AIRLINES
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
สิงหาคม 60 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 14,777 บาท
     
กันยายน 60 06-17 // 13-17 14,777 บาท
     
ตุลาคม 60 18-22 15,777 บาท
     
พฤศจิกายน 60 02-06 // 08-12 // 10-14 // 16-20 // 22-26 15,777 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ทัวร์จีนวันที่ 2
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์จีนวันที่ 3
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - ร้านใบชา – วัดหลิงกวง – ช้อปปิ้ง THE PLACE
ทัวร์จีนวันที่ 4
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
ร้านผ้าไหม - วัดลามะหย่งเหอกง - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

ZG-CTU01 BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน สัมผัสสีสันแห่งขุนเขา
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ
ชื่นชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลง ต้นกำเนิดแห่งตำนานมังกรเหลือง ชมความน่ารักของบรรดาหมีแพนด้าน้อยใหญ่ ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงงิ้วเสฉวน
เอกลักษณ์ของเมืองเฉิงตู ชิม ช้อป แชะ กันแบบจุใจ ณ ถนนคนเดินจิ๋นหลี่
และ ถนนคนเดินชุนซีลู่
ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
ตุลาคม 60 11-16 // 12-17 // 13-18 // 25-30 // 31,777 บาท
  27 ต.ค. - 01 พ.ย.  
     
พฤศจิกายน 60 01-06 // 02-07 // 03-08 29,777 บาท
     
พฤศจิกายน 60 08-13 // 09-14 // 10-15 27,777 บาท
     
พฤศจิกายน 60 15-20 25,777 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ยน
ทัวร์จีนวันที่ 2
เม้าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จีนวันที่ 3
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)
ทัวร์จีนวันที่ 4
จิ่วจ้ายโกว – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู – ร้านหยก
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม - ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 
ทัวร์จีนวันที่ 6
ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

ZG-CSX03 IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N

สัมผัสกับแกรนด์แคนยอนเมืองจีน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก
นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา
ชมศิลปะภาพวาดทรายชื่อดัง ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่
และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย
พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
สายการบิน AIR ASIA
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
สิงหาคม 60 17-20 // 24-27 // 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 11,777 บาท
     
กันยายน 60 08-11 // 14-17 // 21-24 // 22-25 11,777 บาท
     
ตุลาคม 60 12-15 // 19-22 // 26-29 // 28-31 12,777 บาท
     
พฤศจิกายน 60 02-05 // 04-07 // 09-12 // 16-19 // 18-21 // 12,888 บาท
  23-26 // 30 พ.ย. - 03 ธ.ค.  
     
ธันวาคม 60 01-04 13,777 บาท
     
ธันวาคม 60 07-10 // 09-12 14,777 บาท
     
ธันวาคม 60 14-17 // 16-19 // 21-24 // 23-26 12,777 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีนวันที่ 2
ร้านหยก-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวที่สุดโลก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านยางพารา
ทัวร์จีนวันที่ 3
ร้านบัวหิมะ-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ภาพวาดทราย-เมืองฉางซา
ทัวร์จีนวันที่ 4
สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

ZG-CSX02 THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4
ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง แกรนด์แคนยอน
ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก
ชมแสงสียามค่ำคืน ณ เมืองโบราณฟ่งหวง ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง และซีปู้เจีย
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท
สายการบิน AIR ASIA
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
     
กันยายน 60 02-07 // 09-14 // 16-21 // 23-28 // 18,888 บาท
  30 ก.ย. - 05 ต.ค  
     
ตุลาคม 60 14-19 // 17-22 // 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 19,888 บาท
     
ตุลาคม 60 20-25 24,888 บาท
     
พฤศจิกายน 60 04-09 // 11-16 // 18-23 // 25-30 18,888 บาท
     
ธันวาคม 60 01-06 // 02-07 24,888 บาท
     
ธันวาคม 60 08-13 // 09-14 // 22,888 บาท
     
ธันวาคม 60 16-21 // 23-28 18,888 บาท
     
ธันวาคม 60 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. // 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 25,888 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีนวันที่ 2
ร้านหยก-ลำธารม้าแซ่ทอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านนวดฝ่าเท้า
ทัวร์จีนวันที่ 3
แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ทัวร์จีนวันที่ 4
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ร้านยางพารา-เมืองโบราณฟ่งหวง
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-ฉางซา
 
ทัวร์จีนวันที่ 6
สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

ZG-CSX01 BREATH OF ZHANG JIA JIE 4D3N

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร+
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4
ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
สายการบิน AIR ASIA
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
กันยายน 60 07-10 // 15-18 13,888 บาท
     
ตุลาคม 60 13-16 // 27-30 13,888 บาท
     
ตุลาคม 60 22-25 16,888 บาท
     
พฤศจิกายน 60 03-06 // 10-13 // 17-20 // 24-27 13,888 บาท
     
ธันวามคม 60 02-05 // 03-06 // 08-11 // 10-13 16,888 บาท
     
ธันวามคม 60 15-18 // 22-25 // 28-30 13,888 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีนวันที่ 2
ภาพเขียนสิบลี้(รวมรถราง)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ(บัวหิมะ)-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป่หลง-ร้านผ้าไหม
ทัวร์จีนวันที่ 3
ร้านหยก-ร้านยางพารา-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-เมืองฉางซา
ทัวร์จีนวันที่ 4
สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

ZG-CKG01 FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N

เที่ยวครั้งเดียวได้ 2 มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักต้าจู๋
มรดกโลกทางวัฒนธรรม สัมผัสความมหัศจรรย์มรดกโลกทางธรรมชาติ
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ นั่งรถไฟเล็กชมความสวยงามอุทยานเขานางฟ้า
ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ ช้อปปิ้งจุใจ ณ แหล่งช้อปยอดนิยม
หงหยาต้ง และถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
พิเศษ !! เที่ยวเต็มๆ
ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท พักระดับ 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท
สายการบิน THAI SMILE
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
กันยายน 60 08-11 // 15-18 // 22-25 // 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 16,888 บาท
     
ตุลาคม 60 06-09 // 13-16 // 15-18 // 27-30 // 17,888 บาท
  29 ต.ค.- 01 พ.ย.  
     
ตุลาคม 60 22-25 20,888 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง
ทัวร์จีนวันที่ 2
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) – ฉงชิ่ง
ทัวร์จีนวันที่ 3
ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ - ผาหินแกะสลักเขาเป่ยซาน – หงหยาต้ง
ทัวร์จีนวันที่ 4
มหาศาลาประชาคม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

ZG-CSX04 ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ
หุบเขาอวตาร ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4
ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน แกรนด์แคนยอน +
ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ช้อปปิ้งหวงซิงลู่
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท
สายการบิน China Southern Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
สิงหาคม 60 17-22 // 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 20,888 บาท
     
กันยายน 60 07-12 20,888 บาท
     
กันยายน 60 27 ก.ย. - 02 ต.ค. 21,888 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เกาะสีส้ม(รวมรถราง) - จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีนวันที่ 2
ร้านหยก – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม
ทัวร์จีนวันที่ 3
แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนซีปู้เจีย
ทัวร์จีนวันที่ 4
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้า) – ระเบียงแก้ว – ภาพวาดทราย - โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง
 
ทัวร์จีนวันที่ 6
ฟ่งหวง – ฉางซา – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
 
คุณเต๋า : 088-786-0433 e-mail: tour2@takoworldtour.com
: 086-319-1269 e-mail: tour3@takoworldtour.com
คุณก้อ : 087-4118333 e-mail: tour4@takoworldtour.com
คุณเอก : 02-8779690 e-mail: tour5@takoworldtour.com
ID:lucktako ID: vrtakotour

ทัวร์จีน ราคาถูกสุดๆ

บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีน 2560/2017 ทัวร์เมืองจีนราคาถูก กุ้ยหลิน ทัวร์ปักกิ่ง ซีอาน เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีน 2560/2017 ทัวร์เมืองจีนราคาถูก กุ้ยหลิน ทัวร์ปักกิ่ง ซีอาน เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จีนวันหยุด ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนวันปีใหม่ ทัวร์จีนช่วงปีใหม่ ทัวร์จีนวันขึ้นปีใหม่ ทัวร์จีนวันมาฆบูชา ทัวร์จีนช่วงวันมาฆบูชา ทัวร์จีนวันจักรี ทัวร์จีนช่วงวันจักรี ทัวร์จีนวันสงกรานต์ทัวร์จีนช่วงวันสงกรานต์ ทัวร์จีนวันแรงงาน ทัวร์จีนช่วงวันแรงงาน ทัวร์จีนวันฉัตรมงคล ทัวร์จีนช่วงวันฉัตรมงคล ทัวร์จีนวันพืชมงคล ทัวร์จีนช่วงวันพืชมงคล ทัวร์จีนวันวิสาขบูชา ทัวร์จีนช่วงวันวิสาขบูชา ทัวร์จีนวันอาสาฬห ทัวร์จีนช่วงวันอาสาฬห ทัวร์จีนวันเข้าพรรษา ทัวร์จีนช่วงวันเข้าพรรษา ทัวร์จีนวันออกพรรษา ทัวร์จีนช่วงวันออกพรรษา ทัวร์จีนวันแม่ ทัวร์จีนช่วงวันแม่ ทัวร์จีนวันปิยะ ทัวร์จีนช่วงวันปิยะ ทัวร์จีนพ่อแห่งชาติ ทัวร์จีนช่วงพ่อ ทัวร์จีนวันรัฐธรรมนูญ ทัวร์จีนช่วงวันรัฐธรรมนูญ ทัวร์จีนวันสิ้นปี ทัวร์จีนช่วงวันสิ้นปี ทัวร์จีนปลายปี ทัวร์จีนมกราคม ทัวร์จีนเดือนมกราคม ทัวร์จีนต้นมกราคม ทัวร์จีนปลายมกราคม ทัวร์จีนกุมภาพันธ์ ทัวร์จีนเดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์จีนต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์จีนปลายกุมภาพันธ์ ทัวร์จีนมีนาคม ทัวร์จีนเดือนมีนาคม ทัวร์จีนต้นเดือนมีนาคม ทัวร์จีนปลายมีนาคม ทัวร์จีนมีนาคม ทัวร์จีนเมษายน ทัวร์จีนเดือนเมษายน ทัวร์จีนต้นเมษายน ทัวร์จีนปลายเมษายน ทัวร์จีนเมษายน ทัวร์จีนพฤษภาคม ทัวร์จีนเดือนพฤษภาคม ทัวร์จีนต้นพฤษภาคม ทัวร์จีนปลายพฤษภาคม ทัวร์จีนมิถุนายน ทัวร์จีนเดือนมิถุนายน ทัวร์จีนต้นมิถุนายน ทัวร์จีนปลายมิถุนายน ทัวร์จีนกรกฎาคม ทัวร์จีนเดือนกรกฎาคม ทัวร์จีนต้นกรกฎาคม ทัวร์จีนปลายกรกฎาคม ทัวร์จีนสิงหาคม ทัวร์จีนเดือนสิงหาคม ทัวร์จีนต้นสิงหาคม ทัวร์จีนปลายสิงหาคม ทัวร์จีนกันยายน ทัวร์จีนเดือนกันยายน ทัวร์จีนต้นกันยายน ทัวร์จีนปลายกันยายน ทัวร์จีนตุลาคม ทัวร์จีนเดือนตุลาคม ทัวร์จีนต้นตุลาคม ทัวร์จีนปลายตุลาคม ทัวร์จีนพฤศจิกายน ทัวร์จีนเดือนพฤศจิกายน ทัวร์จีนต้นพฤศจิกายน ทัวร์จีนปลายพฤศจิกายน ทัวร์จีนธันวาคม ทัวร์จีนเดือนธันวาคม ทัวร์จีนต้นธันวาคม ทัวร์จีนปลายธันวาคม ทัวร์จีนดูงานสัมนา ทัวร์จีนสัมนาดูงาน ทัวร์จีนประชุมสัมนา ประชุมสัมนาทัวร์จีน สัมนาดูงานทัวร์จีน ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา ทัวร์จีน4วัน3คืน ทัวร์จีน3วัน2คืน แพคเกจทัวร์จีน โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์ต่างประเทศทัวร์จีน โปรโมชั่นทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาประหยัด แนะนำทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูกพิเศษ รับจัดทัวร์จีน รับจัดกรุ๊ปทัวร์จีน บริการนำเที่ยวทัวร์จีน ทัวร์จีนที่ไหนดี ทัวร์จีนไปไหนดี ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนยูนิเวอร์แซลราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนรีสอร์ทเวิลด์ราคาถูก ทัวร์จีนเกาะเซ็นโตซ่าราคาถูก ทัวร์จีนอ่าวมารีน่าราคาถูก ทัวร์จีนล่องเรือบั้มโบ๊ทราคาถูก ทัวร์จีน เมอร์ไลออนราคาถูก ทัวร์จีนช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ท่องเที่ยวจีน จีน china ปักกิ่ง ซีอาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวประเทศจีน ประเทศจีน ทัวร์เมืองจีน