ทัวร์เกาหลีราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี แพ็คเกจทัวร์เกาหลี ท่องเที่ยวเกาหลี วันแม่ วันปิยะ ปีใหม่ เดือน ตุลาคม ธันวาคม มกราคมใบอนุญาตททท. 11/4591
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่าางประเทศ

   ทัวร์ต่างประเทศ
 
  บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33
ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1
Fax : 02-877-9692

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com
         tour1@takoworldtour.com

 

ทัวร์เกาหลี
เดือนมกราคม
ทัวร์เกาหลี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์เกาหลี
เดือนมีนาคม
ทัวร์เกาหลี
เดือนเมษายน
ทัวร์เกาหลี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์เกาหลี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์เกาหลี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์เกาหลี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์เกาหลี
เดือนกันยายน
ทัวร์เกาหลี
เดือนตุลาคม
ทัวร์เกาหลี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์เกาหลี
เดือนธันวาคม
  บริการจัดทัวร์เกาหลี นำเที่ยวเกาหลี กับทัวร์เกาหลีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า รับจัดกรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน โดยมืออาชีพ บริการทุกระดับประทับใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลีราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี แพ็คเกจทัวร์เกาหลี ท่องเที่ยวเกาหลี วันแม่ วันปิยะ ปีใหม่ เดือน ตุลาคม ธันวาคม มกราคม
ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น 14900
ทัวร์เกาหลี Easy Autum Korea 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555
   
 
"Easy Autum KOREA 1 "
ทัวร์เกาหลี:ชมสีลูกกวาด หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส-ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - สักการะ เศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ที่วัดวาวูจองซา-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + คล้องกุญแจู่รักและชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ + ช็อปปิ้ง 3 ตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน - ฮงอิก
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
สายการบิน PC Air (GT)
วันที่ทัวร์เกาหลี 01-05/02-06/06-10/07-11/08-12/09-13/13-17/14-18/15-19/16-20/20-24/21-25/22-26/23-27/27-31 ตุลาคม
28 ต.ค.-01 พ.ย./29ต.ค.-02พ.ย./30ต.ค.-03พ.ย.
01-05/02-06/07-11/08-12/09-13/14-18/15-19/16-20/21-25/22-26/23-27 พฤศจิกายน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
อินชอน–La Provence Village-เกาะนามิ–ไร่สตอเบอร์รี่
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
ฮวาซอง-กิมจิแลนด์ – เอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ็อค–Seoul Tower–ชองเกซอน –Duty Free-ช้อปปิ้งเมียงดง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
ศูนย์สมุนไพร-Amethyst-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ช้อปปิ้งฮงอิก-ซุปเปอร์-กรุงเทพ
 
   
ทัวร์เกาหลี Easy Autum Korea 2 in Soraksan เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555
   
 
"Easy Autum KOREA 2 in Soraksan "
ทัวร์เกาหลี:ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ -ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยาแห่งชาติซอรัคซาน สวิสเซอร์แลนด์แห่งเกาหลี-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + ชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ + ช็อปปิ้ง 3 ตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน - ฮงอิก
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
สายการบิน PC Air (GT)
วันที่ทัวร์เกาหลี 03-07/04-08/05-09/10-14/11-15/12-16/17-21/18-22/19-23/20-24/21-25/22-26/23-27/24-28/25-29/26-30 ตุลาคม
31 ตุลาคม.-04 พฤศจิกายน
01-05/02-06/07-11/08-12/09-13/14-18/15-19/16-20/21-25/22-26/23-27 พฤศจิกายน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
อินชอน–เกาะนามิ–อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน-วัดชินอึนซา
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
้เท็ดดี้แบร์ ฟาร์ม -ไร่สตอเบอร์รี่-กิมจิแลนด์ – เอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
ศูนย์โสม-บลูเฮ้าส์-พระราชวังเคียงบ็อค-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน–Cosmetic Shop–คลองชองเกซอน –Duty Free- N tower-ช้อปปิ้งเมียงดง-ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
ศูนย์สมุนไพร-Amethyst-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ช้อปปิ้งฮงอิก-ซุปเปอร์-กรุงเทพ
 
   
 
ทัวร์เกาหลี KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 16,900 เดือนกรกฎาคม 2555
   
 
"KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 16,900 "
ทัวร์เกาหลี:ชมสีสันหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส-ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - สักการะ เศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ที่วัดวาวูจองซา-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + คล้องกุญแจู่รักและชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
พิเศษโชว์!!!! DRUM CAT หรือ FANTA STICK
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
สายการบิน Business Air (8B)
วันที่ทัวร์เกาหลี 9-13ก.ค/16-20ก.ค/22-26ก.ค 55
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
อินชอน–La Provence Village-เกาะนามิ–ป้อมฮวาซอง– ซูวอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ็อค–Seoul Tower–ชองเกซอน – ชมโชว์            
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
โรงเรียนกิมจิ - ศูนย์โสม - เมียงดง - ร้านค้าสนามบิน
 
   
 
ทัวร์เกาหลี KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 17,900 เดือนกรกฎาคม 2555
   
 
"KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 17,900 "
ทัวร์เกาหลี:ชมสีสันหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส-ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - สักการะ เศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ที่วัดวาวูจองซา-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + คล้องกุญแจู่รักและชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
พิเศษโชว์!!!! DRUM CAT หรือ FANTA STICK
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
สายการบิน Business Air (8B)
วันที่ทัวร์เกาหลี 30มิ.ย-4ก.ค/1-5ก.ค/2-6ก.ค/3-7ก.ค/7-11ก.ค/8-12ก.ค/10-14ก.ค/14-18ก.ค/15-19ก.ค/17-21ก.ค/21-25ก.ค/23-27ก.ค/24-28ก.ค/28ก.ค-2ส.ค/29ก.ค-3 ส.ค/30ก.ค.-4ส.ค.
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
อินชอน–La Provence Village-เกาะนามิ–ป้อมฮวาซอง– ซูวอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ็อค–Seoul Tower–ชองเกซอน – ชมโชว์            
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
โรงเรียนกิมจิ - ศูนย์โสม - เมียงดง - ร้านค้าสนามบิน
 
   
ทัวร์เกาหลี KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 17,900 เดือนกรกฎาคม 2555
   
 
"KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 18,900 "
ทัวร์เกาหลี:ชมสีสันหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส-ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - สักการะ เศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ที่วัดวาวูจองซา-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + คล้องกุญแจู่รักและชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
พิเศษโชว์!!!! DRUM CAT หรือ FANTA STICK
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
สายการบิน Business Air (8B)
วันที่ทัวร์เกาหลี 30มิ.ย-4ก.ค/1-5ก.ค/2-6ก.ค/3-7ก.ค/7-11ก.ค/8-12ก.ค/10-14ก.ค/14-18ก.ค/15-19ก.ค/17-21ก.ค/21-25ก.ค/23-27ก.ค/24-28ก.ค/28ก.ค-2ส.ค/29ก.ค-3 ส.ค/30ก.ค.-4ส.ค.
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
อินชอน–La Provence Village-เกาะนามิ–ป้อมฮวาซอง– ซูวอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ็อค–Seoul Tower–ชองเกซอน – ชมโชว์            
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
โรงเรียนกิมจิ - ศูนย์โสม - เมียงดง - ร้านค้าสนามบิน
 
   
hotline : 088-7860433 คุณต้นอ้อ / 086-3191269 คุณอาร์ท
ทัวร์เกาหลี KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 17,900 เดือนมิถุนายน 2555
   
 
"KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 17,900"
ทัวร์เกาหลี:ชมสีสันหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส-ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - สักการะ เศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ที่วัดวาวูจองซา-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + คล้องกุญแจู่รักและชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
พิเศษโชว์!!!! DRUM CAT หรือ FANTA STICK
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
สายการบิน Business Air (8B)
วันที่ทัวร์เกาหลี 4-8/10-14/11-15/17-21/18-22/24-28/25-29 มิื.ย. 55
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
อินชอน–La Provence Village-เกาะนามิ–ป้อมฮวาซอง– ซูวอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ็อค–Seoul Tower–ชองเกซอน – ชมโชว์            
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
โรงเรียนกิมจิ - ศูนย์โสม - เมียงดง - ร้านค้าสนามบิน
 
   
ทัวร์เกาหลี KOREA EXTREME เดือมิิถุนายน-กรกฎาคม 2555
   
 
"KOREA EXTREME Jun&Jul"
ทัวร์เกาหลี:ชมสีสันหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส-ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - สักการะ เศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ที่วัดวาวูจองซา-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + คล้องกุญแจู่รักและชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
สายการบิน T'WAY (TW)
วันที่ทัวร์เกาหลี 6-10/7-11/8/12/13-17/14-18/15-19/20-24/21-25/22-26 มิถุนายน
27มิ.ย.-01ก.ค./28มิ.ย.-02ก.ค./29มิ.ย.-03ก.ค.
4-8/5-9/7-11/11-15/12-16/13-17 กรกฎาคม
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
อินชอน–La Provence Village-เกาะนามิ
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
กิมจิแลนด์ (ใส่ชุดฮันบก) - เอเวอร์แลนด์ – Seoul Tower – ตลาดทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
พระราชวังเคียงบ็อก – Ice Gallery - ศูนย์โสมรัฐบาล - Dongwha Duty – Kyuobo Book Center - คลองชองเกชอน – Supermarket เครื่องสำอาง – ตลาดเมียงดง       
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
ศูนย์สมุนไพร (ฮ๊อกเก้ นาร์โม) - ศูนย์พลอยสีม่วง (อะเมทิส)– Supermarket ของฝาก – กรุงเทพฯ
 
   
 
ทัวร์เกาหลี KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 18,900 เดือนมิถุนายน 2555
   
 
"KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 18,900"
ทัวร์เกาหลี:ชมสีสันหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส-ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - สักการะ เศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ที่วัดวาวูจองซา-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + คล้องกุญแจู่รักและชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
พิเศษโชว์!!!! DRUM CAT หรือ FANTA STICK
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
สายการบิน Business Air (8B)
วันที่ทัวร์เกาหลี 3-7/5-9/9-13/12-16/16-20/19-23/23-27/26-30 มิื.ย. 55
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
อินชอน–La Provence Village-เกาะนามิ–ป้อมฮวาซอง– ซูวอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ็อค–Seoul Tower–ชองเกซอน – ชมโชว์            
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
โรงเรียนกิมจิ - ศูนย์โสม - เมียงดง - ร้านค้าสนามบิน
 
   
ทัวร์เกาหลี KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 19,900 เดือนมิถุนายน 2555
   
 
"KOREA CHOCK PRICE 5 DAY 19,900"
ทัวร์เกาหลี:ชมสีสันหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส-ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - สักการะ เศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ที่วัดวาวูจองซา-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + คล้องกุญแจู่รักและชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
พิเศษโชว์!!!! DRUM CAT หรือ FANTA STICK
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
สายการบิน Business Air (8B)
วันที่ทัวร์เกาหลี 4-8/10-14/11-15/17-21/18-22/24-28/25-29 มิื.ย. 55
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
อินชอน–La Provence Village-เกาะนามิ–ป้อมฮวาซอง– ซูวอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ็อค–Seoul Tower–ชองเกซอน – ชมโชว์            
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
โรงเรียนกิมจิ - ศูนย์โสม - เมียงดง - ร้านค้าสนามบิน
 
   
สนใจติดต่อทัวร์ คุณต้นอ้อ 088-7860433; คุณอาร์ท 086-3191269
ทัวร์เกาหลี KOREA BIG BONUS เดือนมิถุนายน 2555
   
 
"KOREA BIG BONUS on JUN "
ทัวร์เกาหลี:ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - ชมสวิสเซอร์แลนด์เกาหลีที่อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน - เทคดี้แบร์ฟาร์ม-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + ชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
สายการบิน EASTAR JET (ZE) & T'Way (TW)
วันที่ทัวร์เกาหลี 02-06มิ.ย/05-09 มิ.ย/12-16มิ.ย/13-17มิ.ย/19-23มิ.ย/20-24มิ.ย/26-30มิ.ย/27มิ.ย-01ก.ค
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
เกาะนามิ - โซรัคซาน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
เทดดี้แบร์ฟาร์ม-กิมจิแลนด์-เอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
โสม-นัมซานวิวพอยท์-เคียงบก-ชองแกชอน-ทงแดมุน-เมียงดง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
STAR AVENUE- เครื่องสำอางค์-ฮอกเกต-ย่านฮงฮิก-ละลายเงินวอน
 
     
 
ทัวร์เกาหลี KTX BIG PRO KOREA เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2555
   
"KTX BIG PRO KOREA by OZ "
ทัวร์เกาหลี: สายการ บิน 5 ดาว ชมมรดกโลกป้อมฮวาซอง-ตามรอยซีรี่ Winter Love Song ที่เกาะนามิ-สักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ที่ วันชินฮันซา สนุกสุดเหวียงกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ นั่งรถไฟ KTX เข้าสู่กรุงโซล -ชมวิวกรุงโซล 360 องศา ที่นัมซานทาวเวอร์ -ชมพระราชวังเก่ากว่า 600 ปี เคียงบ๊อกคุง-ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง เมียงดง ทางแดมุน
พิเศษโชว์!!!!โชว์นันทา
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
สายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ)
วันที่ทัวร์เกาหลี 6-10/13-17/20-24มิ.ย/27มิ.ย-01ก.ค//4-8/11-15/18-22/25-29ก.ค//5-9/12-16/19-23/26-30ก.ย//1-5/8-12ส.ค
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
ป้อมฮวาซอง-เกาะนามิ-คังวันโด-วันวินฮันซา-วัดนักซาน-อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค-อุทยานแห่งชาติโอแดซาน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
วัดพุทธวาโว-เอเวอร์แลนด์-นั่งรถไฟ KTX-Seoul Tower-ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-บลูเฮ้าส์-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ็อก- Cosmetics Center–ช้อปปิ้งเมียงดง - Nanta Show
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
เมืองพาจู-Skin Anniversary Beauty Town – กรุงเทพฯ
 
   
ทัวร์เกาหลี Go Easy Summer Korea 1 เดือนกรกฎาคม/สิงหาคม/กันยายน2555
   
 
"Go Easy Summer Korea 1 "

ทัวร์เกาหลี:ชมมรดกโลกป้อมฮวาซอง-ตามรอยซีรี่ Winter Love Song ที่เกาะนามิ-สนุกสุดเหวียงกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -ชมวิวกรุงโซล 360 องศา ที่นัมซานทาวเวอร์ -ชมพระราชวังเก่ากว่า 600 ปี เคียงบ๊อกคุง-ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง เมียงดง ทางแดมุน

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
สายการบิน PC air (GT)
วันที่ทัวร์เกาหลี 11-15/18-22/25-29 กรกฎาคม 2555
01-05/08-12/15-19/23-26 สิงหาคม / 29 สิงหาคม - 02 กันยายน
05-09/12-16/19-23/26-30 กันยายน 2555
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ- โซล สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
อินชอน – La Provence Village - เกาะนามิ– สวนผลไม้
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
ฮวาซอง-ทำกิมจิแลนด์ – เอเวอร์แลนด์-ช้อปปิ้งทงแดมุน       
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
ศูนย์โสม– บลูเฮาส์-พระราชวังเคียงบ๊อค-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-Cosmetic shop - คลองชองเกซอน –   Dutty Free –ช้อปปิ้งเมียนดง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
N-tower- ศูนย์สมุนไพร –พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ช้อปปิ้งฮงอิ -ร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ
 
   
ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER SHOCK SALES เดือนสิงหาคม 2555
   
 
"HAPPY TOGETHER SHOCK SALE"
ทัวร์เกาหลี : ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ-สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน-นมัสการพระที่ วัดชินฮึงซา นั่งรถไฟสายโรแมนติก - สักการะเศียรพระใหญ่ที่วัดวาวูจวซา-ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี-ชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
พิเศษ!!!!ชมโชว์ FANTA STICK SHOW
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
สายการบิน PC Air (GT)
วันที่ทัวร์เกาหลี 01-05 ส.ค. (วันอาสาฬบูชา) / 08-12 ส.ค. (วันแม่)
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
เกาะนามิ-ซอรัคซาน - วัดชินฮึนซา
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
รถไฟสายโรแมนติค-EVERLAND-วัดวาวูจองซา-ทงแดมุน-ชมโชว์ FANTA STICK SHOW
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
เคียงบ็อค-บลูเฮ้าส์-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - เมียงดง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
ศูนย์โสม- ฮ็อกเกตนามู–โซลทาวเวอร์ ละลายเงินวอน
 
 
ทัวร์เกาหลี Promotion 17,900 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2555
   
 
"Korea Promotion 17900 "

ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น : ชมหมู่บ้านสีลูกวาด ที่ La Provence - ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ-ชมมรดกโลกที่ป้อมฮาวาซอง-ชมพระราชวังฮวาซองแฮกุง-สนุกสุดเหวียงกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ชมพระราชวังที่สวยที่สุดของเกาหลี พระราชวังชางด๊อกกุง-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง ทงแดมุน

ราคาทัวร์เกาหลี 17,900 บาท
สายการบิน PC Air (GT)
วันที่ทัวร์เกาหลี 27-31 พ.ค / 4-8 ก.ค
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
หมู่บ้านฝรังเศส-เกาะนามิ-ป้อมฮาวาซอง-พระราชวังฮวาซองแฮกุง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
ไร่ผลไม้-ทำกิมจิ-วัดวาวูจองซา-เอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
ศูนย์โสม – อเมทิส – ช้อปปิ้งตลาดฮงอิก – บูลเฮาท์-พระราชวังชางด็อคกุง – ตลาดเมียงดง – ตลาดทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
Seoul Tower + Teddy Bear Shop - ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน -ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพ
 
 
     
Hotline : 088-7860433 คุณต้นอ้อ / 086-3191269 คุณอาร์ท
ทัวร์เกาหลี SEOUL BIG FUN เดือนมิถุนายน 2555
   
 
"SEOUL BIG FUN on JUN "
ทัวร์เกาหลี : ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี -ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก LOTTE WORLD -STAR AVENUE- ชมศิลปะเสมือนจริง TRICK ART MUSEUM –ตามรอยซี่รีย์ COFFEE PRINCE +ชมศิลปะน้ำแข็งที่ ICE GALLERY -ชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ -ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน พิเศษบุฟเฟ่ต์บาบิคิว
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
สายการบิน EASTAR JET (ZE)
วันที่ทัวร์เกาหลี 01-05มิ.ย/08-12มิ.ย/22-26มิ.ย/29มิ.ย-03ก.ค
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
เคียงบก-บุกชอน-เกาะนามิื-กิมจิแลนด์ BBQ BUFFET
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
นัมซาน-ICE GALLERY-อินซาดง-ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
โสม-LOTTE+STAR AVENUE-TRICK ART MUS-ฮงอิกเมียงดง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
พงอึนซา-เครื่องสำอางค์-ฮอกเกต-ชองเกชอน-ละลายเงินวอน
 
   
ทัวร์เกาหลี YEOSU EXPO 1 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555
   
 
"YEOSU EXPO 1 "
ทัวร์เกาหลี :สวนสาธารณะยงดูซาน-ตลาดปลาจากัลป์ซิ-เมืองมรดกโลก เคียงจู-วัดพูลกุกซา ถ้ำซอคคูรัม  -ชมงานมหกรรม Yeosu Expo 2012 พิเศษ.....พร้อมบัตรเข้าชม-พูซาน ทาวเวอร์  ชอปปิ้งตลาดัง  กุกแจและ นัมโปดอง-ศูนย์โสม สวนสาธารณะแทจองแด
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
สายการบิน JEJU AIR (7C)
วันที่ทัวร์เกาหลี 1-5มิ.ย/07-11มิ.ย/28มิ.ย-02ก.ค/7-9ก.ค./12-16ก.ค/19-23ก.ค/26-30ก.ค/10-14ส.ค
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ (สนามบิน Gimhae เมืองพูซาน)
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
พูซาน-สวนสาธารณะยงดูซาน-พูซานทาวเวอร์ -เมืองมรดกโลกเคียงจู-วัดพูลกุกซา-ถ้ำช็อกกูรัม
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
งาน INTERNATIONAL EXPOSITION YEOSU KOREA  2012 (พร้อมบัตรเข้าชมงาน )
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
ตลาดปลากัลชิ – ช้อปปิ้งตลาดดังกุกเจ – ตลาดนำโพดง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
ศูนย์โสมเกาหลี – สวนสาธารณะแทจองแด- พูซาน-กรุงเทพ
 
   
 
ทัวร์เกาหลี EXPO 2012 YEOSU เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2555
   
 
"YEOSU EXPO 2 "
ทัวร์เกาหลี : บินสายการบิน 5 ดาว ตามรอยซีรี่ย์ดัง Winter Love Song เกาะนามิ ชมมรดกโลกที่ป้อมฮาวาซอง  -ชมงานมหกรรม Yeosu Expo 2012 พิเศษ.....พร้อมบัตรเข้าชม-สนุกสุดเวียงกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ชมราชวังเก่ากว่า 600 ปี เคียงบ๊อกคุง - ชมเมืองหลวง 360 องศา ที่นัมซานทาวเวอร์  ชอปปิ้ง 2 ตลาดัง เมียงดง ทางแดมุน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
สายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ)
วันที่ทัวร์เกาหลี 6-10/13-17/20-24มิ.ย./27 มิ.ย-01กค
4-8/11-15/18-22/25-29 ก.ค 55
5-9 /12-16/18-22/19-23/25-29/26-30 ก.ย. 55
1-5/8-12 ส.ค. 55
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอนน)
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
เกาะนามิ – ชุนชอนเมียงดงดั๊กคาลบี้สตรีท- ป้อมฮวาซอง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
งาน INTERNATIONAL EXPOSITION YEOSU KOREA  2012 (พร้อมบัตรเข้าชมงาน )
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
เอเวอร์แลนด์ - บลูเฮ้าส์– พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ็อก - Cosmetic Center – ทงเดมุน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
ศูนย์โสม- ดิวตี้ฟรี –ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- เมียงดง-  กรุงเทพฯ
 
   
 
ทัวร์เกาหลี KOREA DELUX เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2555
   
 
"KOREA DELUX by KE "

ทัวร์เกาหลี : บินโดยสายการบินประจำชาติ ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ-นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ปั่นจักรยาน RAIL BIKE-อุทยานซอรัคซาน -ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี-ชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ -ชมโชว์ Jump Show ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน + ฮงอิก
พิเศษ 1 : บุปเฟต์ขาปูยักระดับ 6 ดาว (TODAI BUFFET SEA FOOD)
พิเศษ 2 : Hi Jump Show

ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
สายการบิน KOREA AIR (KE)
วันที่ทัวร์เกาหลี 30พ.ค-03มิ.ย/31พ.ค-04มิ.ย/1-5มิ.ย/13-17มิ.ย/27มิ.ย-01ก.ค/11-15ก.ค/25-26ก.ค
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
เกาะนามิ โซรัคซาน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
รถไฟโรแมนติก-เรลไบค์เรียบทะเล-เอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
เคียงบก-ลิฟท์โซลทาวเวอร์-เทดดี้แบร์-เมียงดง-จัมพ์โชว์
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
STAR AVENUE-เครื่องสำอางค์-ฮอกเกต-ย่านฮงอีก-ละลายเงินวอน
   
     
ทัวร์เกาหลี SHOCK SALE KOREA เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2555
   
 
"SHOCK SALE KOREA "
ทัวร์เกาหลี: สายการบิน 5 ดาว สายการบินแห่งชาติ ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ-เต็มอิ่มกับสวนสนุก EVERLAND -ชมป้อมประการ ฮวาซอง -กลางกรุงโซลทาวเวอร์ -ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
พิเศษ!!!! ชม FANTA STICK SHOW
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
สายการบิน Business Air (8B)
วันที่ทัวร์เกาหลี 24-28พ.ค/25-29พ.ค/27-31พ.ค/11-15 มิ.ย/18-22มิ.ย/25-29มิ.ย
ท้วร์เกาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
หมู่บ้านฝรั่งเศส-เกาะนามิ-ป้อมฮวาซอง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
วัดวาวูจองซา -ทำกิมจิ-เอเวอร์แลนด์-ตลาดทงแดมุน-ชมโชว์ FANTA STICK SHOW
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
เพระราชวังเก่าเคียงบ็อค - บลูเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ดิวตี้ฟรี -เมียงดง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 5
ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู –โซลทาวเวอร์-แอมมาทีส - ละลายเงินวอน
 
     
Hote Line : คุณต้นอ้อ 088-7860433 คุณอาร์็ท : 086-3191269
ทัวร์เกาหลี KOREA BIG BONUS เดือนพฤษภาคม 2555
   
 
"KOREA BIG BONUS"
ทัวร์เกาหลี :ตามรอยซี่รีย์เกาหลี WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - ชมสวิสเซอร์แลนด์เกาหลีที่อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน - เทคดี้แบร์ฟาร์ม-สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND + ชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์ - ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
ราคาทัวร์เกาหลี 19,900 บาท
สายการบิน EASTAR JET (ZE)
วันที่ทัวร์เกาหลี 26-30 พ.ค /27-31 พ.ค/29พ.ค-02มิ.ย
ทัวร์เกาหลีวันที่ 1
เกาะนามิ - โซรัคซาน
ทัวร์เกาหลีวันที่ 2
เทคดี้แบร์ฟาร์ม-กิมจิแลนด์-เอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลีวันที่ 3
โสม-นันซานวิวพอย-เคียงบก-ซองเกชอน-เมียงดง
ทัวร์เกาหลีวันที่ 4
STAR AVENUE - เครื่องสำอางค์-ฮอกเกต-ย่านฮงอิก-ละลายเงินวอน
 
     


คุณก้อ 086-319-1269 tour@takoworldtour.com
ต้นอ้อ 088-786-0433 tour1@takoworldtour.com

บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : contact@takoworldtour.com

 

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก เกาหลี ท่องเที่ยวเกาหลี ประเทศเกาหลี แพ็คเกจทัวร็เกาหลี โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี ราคา ถูกๆ